Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zakaz narzekania, rozmów o chorobach i złych doświadczeniach obowiązywał uczestników projektu ,,Powrót do przeszłości”, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki”.

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna osób starszych poprzez stworzenie im oferty zajęć wzmacniających psychicznie i fizycznie po okresie pandemii i lockdownu. Uczestnicy mieli zajęcia nordic walking, wieczorki z poezją oraz wzięli udział w akcji Narodowego Czytania „Moralności pani Dulskiej”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia relaksacyjne z psychologiem, dzięki którym uczestnicy nauczyli się jak radzić sobie ze stresem, jak czerpać przyjemność z małych rzeczy i nie popadać w złe nastroje. Ponadto w ramach projektu odbyły się warsztaty kulinarne.

Projekt, dofinansowany ze środków powiatu ełckiego w ramach Grantów Powiatu Ełckiego, był realizowany w partnerstwie z Gminą Prostki oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Prostkach.