Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

 (link otworzy duże zdjęcie)

Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana opracowało projekt strategii rozwoju ponadlokalnego pn. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego subregionu EGO 2030. Założono, że proces tworzenia tego dokumentu będzie realizowany w sposób partycypacyjny oraz partnerski. Zachęcamy się do zapoznania z zapisami strategii oraz podzielenie się opiniami/uwagami.

Projekt strategii wraz z formularzem konsultacyjnym znajdują się w załączeniu.

Konsultacje społeczne trwają od 1 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

Strategia EGO 2030. Projekt [3.29 MB]

Strategia EGO 2030. Projekt. Prezentacja [1.02 MB]

Formularz konsultacyjny Strategia EGO 2030 [61.5 KB]