(link otworzy duże zdjęcie)

Nabór formularzy rekrutacyjnych, w ramach projektu „Moja działalność gospodarcza”, odbędzie się od 10 do 14 stycznia 2022 roku.

Bezzwrotne wsparcie finansowe zostanie udzielone 57 osobom w stałej kwocie 23 050 złotych. Ponadto po rozpoczęciu działalności gospodarczej każdy uczestnik uzyska wsparcie pomostowe przez 10 miesięcy do 1 150 złotych za miesiąc. W ramach projektu przeprowadzone będzie również tygodniowe szkolenie z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt jest kierowany do mieszkańców trzech powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego powyżej 30 roku życia, w głównej mierze bezrobotnych i biernych zawodowo. Poza tym zaplanowano również w projekcie udział:

– osób ubogich pracujących, tj. takich, których dochody, przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej,

– osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub umowach cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 procent wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej projektu http://www.dotacje.powiatgoldap.pl/ oraz pod numerem telefonu 87 615 44 30 w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, przy ul. Krótkiej 1.

W okresie naboru osoby zainteresowane będą mogły złożyć formularze rekrutacyjne w Biurze projektu w Gołdapi oraz dodatkowo w biurach rekrutacyjno- konsultacyjnych w Ełku i Olecku.