(link otworzy duże zdjęcie)

Zakończyła się przebudowa hali warsztatowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku. Obecnie trwają ostatnie odbiory techniczne.

Budynek, położony przy ulicy Matejki w Ełku, zyskał zupełnie nowe oblicze. Projekt, w ramach którego zmodernizowano bazę dydaktyczną CKZ, zakłada poprawę oferty kształcenia zawodowego. Zwiększy się przez to atrakcyjność placówki, która zapewni wykwalifikowanych pracowników w poszukiwanych zawodach na terenie powiatu ełckiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Centrum zyska nowoczesną infrastrukturę, co umożliwi praktyczne przygotowanie do pracy na lokalnym rynku, zarówno uczniów jak i słuchaczy CKZ.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w nowym budynku planowane jest od września 2022 roku.

Całkowity koszt realizacji projektu pod nazwą „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” wyniósł 6 205 250 złotych. Inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.