Odszkodowanie za wypadek w pracy za granicą

Coraz więcej Polaków decyduje się na pracę za granicą. Jest to związane z chęcią dobrego zarobku i szybkim wzbogaceniem się. Jak w każdej pracy, także i za granicą zdarzają się wypadki związane z wykonywaniem służbowych obowiązków. Czy należy się nam odszkodowanie za wypadek przy pracy za granicą? Od kogo można dochodzić roszczeń? Jakie warunki muszą zostać spełnione, by móc ubiegać się o wypłatę odszkodowania? Przyjrzyjmy się tematowi z bliska. Gotowi na garść praktycznej wiedzy? Zaczynamy!

Przesłanki jakie muszą zaistnieć, by móc ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy za granicą.

Wypadek w pracy za granicą niestety nie jest rzadkością. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by móc ubiegać się o wypłatę wynagrodzenia? Przede wszystkim znaczenie ma charakter wykonywanych czynności, w ramach których dojdzie do wypadku. Wypadek musi mieć miejsce w trakcie wykonywania zwykłych czynności i poleceń przełożonego, bądź w trakcie wykonywania czynności dla pracodawcy bez jego polecenia, jak również w czasie podróży służbowej. Co więcej, do wypadku musi dojść na skutek winy pracodawcy bądź innego pracownikami, oraz nie może upłynąć termin przedawnienia roszczenia. 

Najczęściej wypadki przy pracy obserwujemy podczas wykonywania czynności fizycznych. Jest to całkowicie naturalne zjawisko - o wiele większe ryzyko urazów bądź najtragiczniejszych śmiertelnych wypadków dochodzi w branży budowlanej czy produkcyjnej, niż w związku z wykonywaniem pracy biurowej. 

Od kogo można ubiegać się wypłaty odszkodowania?

W przypadku doznania uszczerbków na zdrowiu, bądź również w razie zaistnienie wypadków ze skutkiem śmiertelnym, rodzina bądź poszkodowany może ubiegać się o roszczenia od pracodawcy, bądź z ubezpieczenia społecznego. Jeśli dochodzimy odszkodowania bezpośrednio od pracodawcy, wówczas ponosi on koszty z własnego ubezpieczenia OC. 

Co możemy uzyskać dochodząc należnego nam odszkodowania? 

Przede wszystkim, uzyskując należne nam odszkodowanie, możemy uzyskać zwrot kosztów leczenia, utraconych dochodów, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, rentę czy inne świadczenia pielęgnacyjne. Nic więc dziwnego, że jest to niezwykle korzystna rekompensata dla osoby, które w związku z doznanym wypadkiem poniosły spore koszty, i nie są w stanie samodzielnie zarabiać na swoje utrzymanie. Rodzaj uzyskanego odszkodowania zależne jest od konkretnego przypadku i doznanych krzywd.

Wypadek w pracy za granicą to sytuacja, w związku z którą przysługę pracownikom pełnoprawne odszkodowanie, nawet w przypadku zatrudnienia "na czarno". Warto zatem  dochodzić swoich praw, by odzyskać poniesione koszty i straty.