Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Wielu ełczan już kupuje fajerwerki. Zadbajmy wszyscy o to, żeby zabawa była bezpieczna!

W jedną noc sylwestrową odpalamy więcej fajerwerków niż przez cały rok. Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa! Fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją, tylko przez osoby dorosłe i trzeźwe. Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i niczego nie zniszczymy.

Prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Przedwczesne próby pirotechniczne są niedozwolone.

Pamiętajmy:

  • Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;

  • Kupujmy sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

  • Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń;

  • Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi oraz dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim

     

ZADBAJMY WSPÓLNIE O TO, ABY KONIEC STAREGO ROKU I POCZĄTEK NOWEGO ROKU BYŁ DLA NAS WSZYSTKICH MIŁY I BEZPIECZNY.