Dnia 13.06.2022r. o godzinie 11.00 odbędzie się debata społeczna poruszająca problem przemocy w rodzinie.

Debata dotycząca problemu przemocy w rodzinie odbędzie się w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku dnia 13.06.2022r. o godzinie 11.00.

Założeniem debaty jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Ważne jest złamanie stereotypów dotyczących tego zjawiska i odpowiednie reagowanie, gdy komuś np. sąsiadowi dzieje się krzywda. Ważna jest także świadomość kompetencji, uprawnień, narzędzi i możliwości prawnych w ramach których działają poszczególne podmioty w tym zakresie, a także możliwości udzielanej pomocy.

Dzięki takim spotkaniom policjanci mogą także poznać potrzeby i oczekiwania społeczeństwa w celu poprawy bezpieczeństwa. O zagrożeniach trzeba rozmawiać, żeby wspólnie im zapobiegać i skutecznie je zwalczać.