Podczas kopania grobu pracownicy ujawnili pociski - o czym powiadomili policję. Czynności podjęte przez saperów doprowadziły do wykopania w sumie 26 sztuk pocisków artyleryjskich.

Okazuje się, że na niebezpieczne pamiątki z przeszłości można natrafić w niespodziewanych sytuacjach. W powiecie ełckim pracownicy w czasie wykopywania grobu natknęli się na pociski. O tym fakcie zostały powiadomione służby. Patrol saperski podczas podjętych działań wykopał stamtąd w sumie 26 sztuk pocisków artyleryjskich z okresu II wojny światowej. Działania przebiegły sprawnie, bez żadnych szkód i wypadków.

Policjanci kolejny raz przypominają, że w przypadku znalezienia niewybuchów należy niezwłocznie powiadomić służby.

Dla własnego bezpieczeństwa pod żadnym pozorem nie wolno takich przedmiotów wyrzucać do śmietnika, dotykać czy przenosić. Trzeba zachować szczególne środki ostrożności, a do czasu przyjazdu służb zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób postronnych.