Policjanci zorganizowali debatę społeczną z cyklu "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". Debata dotyczyła problemu przemocy w rodzinie. Założeniem debaty było zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Wielokrotnie podczas różnorakich spotkań i kontaktów służbowych policjantów, przede wszystkim z mieszkańcami, przemoc w rodzinie wskazywana była jako pogłębiające się zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców, które wymaga podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa.

Wychodząc temu naprzeciw postanowiliśmy zorganizować debatę poruszającą kwestie związane z przemocą w rodzinie. Wierzymy, że ważna jest także świadomość kompetencji, uprawnień, narzędzi i możliwości prawnych w ramach których działają poszczególne podmioty w tym zakresie. Podczas debaty gościł prokurator, który omówił kwestie związane z przestępstwem znęcania się. Natomiast pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej omówili procedurę Niebieskiej Karty.

Dzięki takim spotkaniom policjanci mogą także poznać potrzeby i oczekiwania społeczeństwa w celu poprawy bezpieczeństwa. O zagrożeniach trzeba rozmawiać, żeby wspólnie im zapobiegać i skutecznie je zwalczać.