20 listopada to Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji dzielnicowy odwiedził Szkołę Podstawową w Rożyńsku Wielkim, by porozmawiać z dziećmi o ich prawach. Dzielnicowy przeprowadził też kolejne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy dla grupy Małych Wiejskich Ratowników, która działa w tej szkole.

Konwencja o prawach dziecka uchwalona 20.11.1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych, to najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie. Mówi o tym, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa.

I właśnie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w Szkole Podstawowej w Różyńsku Wielkim przeprowadzono zajęcia we wszystkich klasach dotyczące praw dziecka. Uczniowie uczestniczyli w prezentacji oraz dyskusjach. W działania włączył się również dzielnicowy asp. Arkadiusz Ponisztera, który przeprowadził cykl spotkań z dziećmi.

Wizyta dzielnicowego była także okazją do przeprowadzenia kolejnych warsztatów z udzielania pierwszej pomocy dla grupy Małych Wiejskich Ratowników, która działa w tej szkole pod opieką pedagoga.

Takie zajęcia służbą nauce szybkiego i prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Już od najmłodszych lat dzieci mogą zdobyć pewność siebie, zdecydowanie i odwagę w podjęciu działań ratujących ludzie życie. Ważne jest by rozwijać w dzieciach potrzebę niesienia pomocy, a także uczyć praktycznych umiejętności.