Policjanci z Ełku oraz z Olecka dostają sygnały o próbach wyłudzeń pieniędzy metodami „na wnuczka” i „na policjanta”. Cieszy fakt, że seniorzy zachowują czujność i nie przekazują swoich oszczędności oszustom.

W ostatnim czasie w Ełku, a także w Olecku, doszło do prób oszustw „na wnuczka” czy „na policjanta”. Dotychczas nie zgłosiła się żadna osoba oszukana w ten sposób. Seniorzy zachowali czujność.

Schemat takich oszustw jest zwykle bardzo podobny. Senior odbiera telefon i słyszy historię o rzekomym wypadku kogoś ze swojej rodziny, np. córki czy wnuka. Żeby uniknąć kary trzeba wpłacić kaucję, po którą ma przyjść ktoś znajomy. Informacje te potwierdzane są przez osobę podająca się za policjanta.

Policjanci kolejny raz apelują o nieprzekazywanie pod żadnym pozorem pieniędzy obcym osobom. Jeżeli dojdzie do jakiejś niepokojącej rozmowy, odłóżmy telefon, nie kontynuujmy dyskusji, ponieważ dzwoniący chce uzyskać jak najwięcej informacji na nasz temat.

Pamiętajmy, że prawdziwi policjanci i przedstawiciele innych służb nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy.

Ostrzegajmy inne osoby przez takimi działaniami oszustów, żeby uchronić oszczędności seniorów przed utratą.