Policjanci z Ełku włączają się w ogólnoświatową akcję „Pomarańczowa wstążka”. Są to działania skierowane przeciwko przemocy wobec dzieci.

Kampania „Pomarańczowa wstążka” przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży. Rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. To dobry czas, aby dołożyć wszelkich starań ze strony wielu instytucji do edukowania i profilaktyki w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć, widzieć więcej i lepiej.

Policjanci z Ełku także włączają się w te działania. Dziś (17.11.2023r.) w Przedszkolu "Słoneczna Ósemka" spotkali się z przedszolakamim. Zwracamy uwagę na prawa dziecka, godność, szacunek, bezpieczeństwo, wolność. Uczulamy, czym jest przemoc, jakie przybiera formy i jak trzeba na nią reagować.

Kampania organizowana z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Ełku działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku, realizowana w ramach projektu „SKUTECZNIE=BEZPIECZNIE W EŁKU” - Program „Sprawiedliwość” finansowany ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.