Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach programu edukacji ekonomicznej, realizuje projekt pt. „Jak unikać cyberzagrożeń- podniesienie kompetencji funkcjonariuszy Policji”. W ramach projektu zaplanowane jest przeszkolenie 42 osób - profilaktyków oraz dzielnicowych z komend powiatowych i miejskich policji garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Obecnych na dzisiejszym szkoleniu gości przywitał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Edward Szydłowski. Obecni również byli wspólorganizatorzy całego przedsięwzięcia - Naczelnik wydziału Komunikacji Społecznej mł. insp. Leszek Róziecki oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Szymon Brzdąkiewicz.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji funkcjonariuszy Policji prowadzących działalność profilaktyczną oraz zajmujących się bezpośrednim dotarciem do społeczności lokalnej województwa warmińsko-mazurskiego, w zakresie podejmowania działań prewencyjnych, ukierunkowanych na promowanie cyberbezpieczeństwa. Funkcjonariusze poszerzą wiedzę na temat aktualnych zagrożeń z zakresu cyberprzestępczości finansowej, poznają mechanizmy działania cyberprzestępców i skuteczne sposoby przeciwdziałania takim zjawiskom. Podniosą również świadomość na temat współczesnych zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Podczas prowadzonych zajęć policjanci wysłuchają wykładów prowadzonych przez policjantkę Zarządu w Olsztynie CBZC, policyjnego psychologa, jak i przedstawicieli instytucji współpracujących z warmińsko- mazurską policją. O kierunkach budowania wspólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości wykład wygłosił przedstawiciel Inpost Sp z.o.o., natomiast o współpracy Allegro z organami ścigania opowiadał przedstawiciel Allegro Sp.z.o.o.

(jo/rj)