Prezydent Ełku nagrodził najlepszych uczniów stypendiami w ratuszu
Młode talenty naszego miasta docenione! W ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla wybitnych uczniów, którzy swoją aktywnością i wynikami w nauce zasłużyli na wyjątkowe wyróżnienie. Jest to znak, że nasze miasto stawia na rozwój i wsparcie młodych umysłów, które w przyszłości mogą wpłynąć na jego dalszy rozwój.
  1. Stypendia przyznane przez Prezydenta miasta dla uczniów ze szkół podstawowych i liceum.
  2. Wyróżnienia otrzymało 31 uczniów za ich działalność społeczną oraz wybitne osiągnięcia w nauce.
  3. Stypendia wypłacane będą w różnych kwotach, w zależności od poziomu edukacji, od stycznia do czerwca 2024 roku.
  4. Kolejna szansa na stypendium już jesienią, dla tych, którzy wykażą się w nadchodzącym roku szkolnym.

W naszym mieście talent i ciężka praca nie idą na marne. To właśnie 14 marca, w uroczystej atmosferze, najlepsi z najlepszych zostali uhonorowani stypendiami, które są dowodem uznania zarówno dla ich dotychczasowych osiągnięć, jak i zachętą do dalszego rozwoju. Prezydent miasta osobiście wręczył stypendia 31 uczniom, którzy swoją postawą i wynikami pokazali, że warto inwestować w młode pokolenia.

Stypendia przyznawane są uczniom, którzy nie tylko osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, ale także aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej. Wymagane jest, aby średnia ocen z ostatniego roku szkolnego wynosiła co najmniej 4,5, a ocena z zachowania była co najmniej dobra. Wartości stypendiów zależą od poziomu edukacji i wynoszą odpowiednio 150 zł dla klas V i VI, 200 zł dla klas VII i VIII oraz 250 zł dla uczniów liceum ogólnokształcącego.

Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie z różnych szkół naszego miasta, co pokazuje, że talent i zaangażowanie są obecne w każdej placówce. To także dowód na to, że nasze szkoły skutecznie wspierają rozwój uczniów, nie tylko w zakresie wiedzy, ale także w działalności na rzecz innych. Warto zatem śledzić ich dalsze osiągnięcia, które z pewnością będą powodem do dumy dla całej społeczności.

Kolejna okazja do ubiegania się o stypendium nadejdzie już jesienią. Warto więc już teraz zachęcać uczniów do jeszcze większego zaangażowania w nauce i działalności społecznej. Kto wie, może to właśnie oni staną się przyszłymi liderami naszego miasta, wprowadzając je na nowe ścieżki rozwoju.


Na podstawie: UM Ełk