Co zrobić, gdy wycena szkody jest za niska?

Wycena szkody to kluczowy moment dla każdego, kto doświadczył nieprzewidzianego zdarzenia, takiego jak wypadek komunikacyjny, zalanie, pożar czy inne nieszczęście. To właśnie od rzetelnej oceny zniszczeń zależy wysokość odszkodowania, które ma za zadanie zrekompensować poniesione straty. Niestety, często zdarza się, że ubezpieczyciele zaniżają wycenę szkody. W konsekwencji poszkodowani otrzymują zazwyczaj kwoty dalece niedostosowane do rzeczywistej wartości szkody. W obliczu takiej sytuacji niezwykle ważne jest, aby każdy poszkodowany wiedział, jak bronić swoich praw i walczyć o należne odszkodowanie. Profesjonalna wycena wykonana przez niezależnego rzeczoznawcę może być pierwszym krokiem do skutecznego dochodzenia swoich roszczeń.

Jak wycenia się szkodę?

Wycena szkody to proces, który wymaga od rzeczoznawcy nie tylko wiedzy technicznej, ale również znajomości aktualnych cen rynkowych. Aby dokonać rzetelnej wyceny, ekspert musi szczegółowo ocenić zakres uszkodzeń oraz określić koszt ich naprawy. W przypadku pojazdów bierze się pod uwagę nie tylko widoczne uszkodzenia karoserii, ale również potencjalne szkody mechaniczne i elektryczne. W sytuacji szkód majątkowych, takich jak zalanie czy pożar, konieczne jest oszacowanie strat w infrastrukturze budynku oraz kosztów wymiany zniszczonych elementów wyposażenia.

Wycena szkody powinna odzwierciedlać realny koszt przywrócenia mienia do stanu sprzed zdarzenia, uwzględniając wartość rynkową materiałów i usług. Niezależni rzeczoznawcy, tacy jak eksperci poleceni przez firmę Helpum, wykorzystując swoje doświadczenie i narzędzia informatyczne, są w stanie dokładnie określić wysokość odszkodowania, które powinno zostać wypłacone przez ubezpieczyciela. Warto więc zastanowić się nad skorzystaniem z ich usług, gdyż właściwa wycena szkody jest kluczowa dla uzyskania sprawiedliwego odszkodowania.

Za niska wycena szkody — co zrobić w tej sytuacji?

Jeśli otrzymałeś od ubezpieczyciela za niską wycenę szkody, nie musisz godzić się na tę decyzję. Pierwszym krokiem, który powinieneś podjąć, jest zlecenie ponownej wyceny niezależnemu rzeczoznawcy. Odpowiedni profesjonalista, dzięki swojej wiedzy i dostępowi do nowoczesnych narzędzi, jest w stanie rzetelnie ocenić zakres i wartość szkody. Niezależna wycena może znacząco różnić się od tej przedstawionej przez ubezpieczyciela, co daje Ci mocne argumenty w dalszych negocjacjach lub ewentualnym postępowaniu sądowym.

Warto pamiętać, że niezależny rzeczoznawca działa w Twoim interesie i jego zadaniem jest wskazanie rzeczywistego obrazu strat. Po otrzymaniu nowej wyceny należy ją przedstawić ubezpieczycielowi wraz z odwołaniem od wcześniejszej decyzji. W dokumencie tym warto zawrzeć szczegółowe argumenty, dlaczego uważasz, że wycena jest zaniżona, opierając się na raporcie rzeczoznawcy. Jeśli ubezpieczyciel nadal odmawia wypłaty należnego odszkodowania, możesz skorzystać z pomocy prawnej lub zwrócić się o interwencję do Rzecznika Finansowego.