ZS M-E w Ełku wyróżniony w projekcie edukacyjnym IPN

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku został wyróżniony podczas III edycji projektu edukacyjnego "Przez historię z NIEZWYCIĘŻONYMI". Szkoła otrzymała dwa certyfikaty, co jest dowodem na jej zaangażowanie i systematyczność w edukacji historycznej uczniów.

  1. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku otrzymał dwa certyfikaty.
  2. Projekt edukacyjny organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej i Kuratorium Oświaty.
  3. W projekcie uczestniczyło 60 szkół i 10 tysięcy uczniów.
  4. Szkołę reprezentowała pani Aneta Waszkiewicz.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku został wyróżniony za swój wkład w projekt edukacyjny "Przez historię z NIEZWYCIĘŻONYMI", organizowany przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty. Uroczystość miała miejsce w Olsztynie, gdzie szkoła została uhonorowana dwoma certyfikatami.

W projekcie, który trwał od 2021 do 2024 roku, udział wzięło łącznie 60 szkół i 10 tysięcy uczniów z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Jednak tylko pięć szkół, w tym Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku, brało udział we wszystkich trzech edycjach projektu. W ramach inicjatywy pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej przygotowali referaty na 46 tematów dotyczących historii Polski.

Na gali w Olsztynie Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku reprezentowała pani Aneta Waszkiewicz, która pełniła funkcję koordynatora szkolnego projektu we wszystkich trzech edycjach. Jej zaangażowanie i praca na rzecz edukacji historycznej uczniów zasługują na szczególne uznanie.

Certyfikaty przyznane szkole to certyfikat udziału w trzeciej edycji projektu oraz certyfikat za czynny udział we wszystkich edycjach. Te wyróżnienia są dowodem na konsekwentne dążenie do pogłębiania wiedzy historycznej wśród młodzieży i aktywne uczestnictwo w inicjatywach edukacyjnych.

Wyróżnienie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku pokazuje, że szkoła nie tylko stawia na nowoczesne technologie, ale również kładzie duży nacisk na edukację historyczną, co jest niezwykle ważne w kształtowaniu świadomości młodego pokolenia.


Według informacji z: Powiat Ełcki