Przebudowa ul. 3 Maja od jutra – zmiana organizacji ruchu
Od jutra rusza przebudowa ulicy 3 Maja, co wiąże się z istotnymi zmianami w organizacji ruchu. Dla mieszkańców oznacza to nowe wyzwania, ale również korzyści w postaci zmodernizowanej infrastruktury. Warto zapoznać się z planowanymi zmianami i zachować ostrożność na drodze.
  1. Zmiana organizacji ruchu od 12 czerwca.
  2. Etapowa przebudowa ulicy 3 Maja.
  3. Zmiany w funkcjonowaniu linii komunikacyjnej nr 17.
  4. Modernizacja infrastruktury drogowej i wodociągowej.

Od 12 czerwca rozpoczynają się prace remontowe na ulicy 3 Maja. W związku z tym kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu, które potrwają do zakończenia robót. Ważne jest, aby zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na nowe znaki drogowe.

Przebudowa ulicy 3 Maja obejmie różne odcinki, które będą zamykane etapowo. Pierwszy etap prac dotyczy odcinka od ul. Mickiewicza do budynku nr 8A. Następne etapy obejmą kolejne fragmenty ulicy, w tym odcinki na wysokości budynków 6 i 7, 4 i 5, oraz budynku Armii Krajowej 9.

Warto zaznaczyć, że pomimo prowadzonych prac, ruch pieszych zostanie zachowany. Dodatkowo, na całej długości ulicy wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy, ale z wyłączeniem służb miejskich i dojazdu do posesji.

Zmiany dotkną również lokalnej komunikacji miejskiej. Linia komunikacyjna nr 17, jadąca w kierunku dworca PKP, będzie miała zmienioną trasę. Autobusy po skręcie z ul. marsz. J. Piłsudskiego w ul. A. Mickiewicza, nie będą skręcały w ul. 3 Maja, lecz pojadą dalej prosto ul. A. Mickiewicza. Trasa w kierunku Rożyńska pozostaje bez zmian.

Inwestycja obejmuje szereg modernizacji, w tym wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników z płyt betonowych oraz kostki granitowej. Zostaną przebudowane stanowiska postojowe, w tym 30 stanowisk postojowych i 2 stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, powstanie wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej oraz zostaną zamontowane trzy stojaki rowerowe, każdy na sześć rowerów.

Na ulicy pojawi się także nowa ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej koloru czerwonego, która będzie jednokierunkowa i zgodna z kierunkiem ruchu pojazdów. Inwestycja obejmuje również odwodnienie nawierzchni poprzez kanalizację deszczową, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Całość prac będzie oświetlona nowoczesnym oświetleniem LED, a także zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome. Inwestycja jest współfinansowana przez PWiK oraz dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość całkowita prac wynosi 3 192 000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 537 200 zł, a PWiK sp. z o.o. finansuje prace związane z wodociągiem i kanalizacją.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec 2024 roku. Mieszkańcy mogą spodziewać się nie tylko poprawy jakości dróg, ale również lepszej organizacji ruchu i nowoczesnej infrastruktury.


Według informacji z: UM Ełk