Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Dobiegła końca kolejna inwestycja drogowa w naszym mieście. Zmodernizowano ulicę Zieloną wraz ze skrzyżowaniami ulic przyległych na osiedlu Zatorze. Inwestycja zakończyła się w terminie.

Zakres zadań na ulicy Zielonej obejmował m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych, ustawienie krawężników betonowych, wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów z kostki brukowej, regulacja pionowa włazów, wpustów i zaworów oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Długość zmodernizowanego odcinka to ok. 300 metrów.

Koszt realizacji przedsięwzięcia to ok. 220 tys. zł

Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o.


1000 Znaków do wykorzystania