Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Miasto Ełk podpisało umowę na termomodernizację Przedszkola „Światełko”. To trzecie z czterech ełckich przedszkoli oraz dwóch szkół miejskich objętych projektem. Łączny koszt prac to ponad 663 tys. zł.

Podpisano umowę z wykonawcą termomodernizacji Przedszkola „Światełko” w Ełku. Prace zostaną wykonane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

  • wykonanie robót rozbiórkowych oraz ziemnych,
  • ocieplenie budynku,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami,
  • remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, remont kominów,
  • wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji odgromowej,
  • wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej,
  • wymiana balustrad,
  • odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub zdewastowanych ścian, sufitów, podłóg, nawierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych po prowadzonych pracach.
Prace wykona firma KRYMA Krystian Górski z Ełku. Łączny koszt prac to ponad 663 tys. zł.
Przewidywany termin wykonania prac to koniec października 2020 r.

Miasto Ełk pozyskało ponad 8 mln zł z UE na termomodernizację 4 ełckich przedszkoli oraz 2 szkół miejskich. Całkowita wartość inwestycji to ponad 11,8 mln zł. Wkład własny Miasta Ełku wynosi ponad 3,8 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych placówki zyskają nowy wygląd oraz obniżą się koszty ich utrzymania.

Projekt ten obejmuje łącznie termomodernizację 4 ełckich przedszkoli oraz 2 szkół miejskich:
1. Przedszkole „Słoneczna Ósemka” przy ul. Dobrzańskiego 3 w Ełku (Umowa podpisana w lutym 2020 r.)
2. Przedszkole „Niezapominajka” przy ul. Słowackiego 18 w Ełku
3. Przedszkole „Światełko” przy ul. Toruńskiej 8a w Ełku
4. Przedszkole „Mali Odkrywcy” przy ul. Kajki 8a w Ełku (Umowa podpisana w grudniu 2019 r.)
5. Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Piwnika Ponurego 1 w Ełku
6. Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Grodzieńskiej 1 w Ełku

Termomodernizacja budynku zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło i co za tym idzie obniża koszty jego ogrzewania przy jednoczesnej poprawie komfortu termicznego. Może być ona kompleksowa lub skupiać się na aspekcie, który w największym stopniu wpływa na parametry cieplne budynku. Ponadto termomodernizacja budynku polega na wprowadzeniu zmian, które ograniczą ucieczkę ciepła oraz zapewnią bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz i wody użytkowej.