Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uroczyste odsłonięcie ławeczki absolwenta, złożenie kapsuły czasu i uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych to preludium obchodów Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.

Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia ławeczki absolwenta, miejsca, w którym będzie można odpocząć, powspominać dawne czasy i zrobić pamiątkowe zdjęcia. Następnie, obok jubileuszowego nasadzenia z krzewów tui, które układają się w napis „50 lat”, złożono kapsułę czasu – symbol dialogu między przeszłością, teraźniejszością a przyszłością. Kapsuła została wypełniona pamiątkami podarowanymi przez zaproszonych gości, dyrekcję szkoły a także uczniów i nauczycieli. Znalazły się w niej także listy od rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego skierowane do przyszłych pokoleń.

Ważnym wydarzeniem tego dnia było również uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Historię szkoły oraz sylwetkę patrona Jędrzeja Śniadeckiego nowym koleżankom i kolegom przedstawili uczniowie starszych klas.

Dalsze obchody 50-lecia szkoły zaplanowane na październik.