Herb powiatu ełckiego (link otworzy duże zdjęcie)

Zarząd Powiat Ełckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniach 13.01.2022 r. – 02.02.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5, II piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 408/1 o powierzchni 0,2363 ha, położonej w obrębie 0001 Ełk 1 miasta Ełk, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Caritas Diecezji Ełckiej.

 Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku ul. Piłsudskiego 5 (pokój 11), tel. (0 87) 621 83 31.

 Podpisali:

Marek Chojnowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu

Robert Dawidowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

W załączeniu wykaz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 408/1 o powierzchni 0,2363 ha, położonej w obrębie 0001 Ełk 1 miasta Ełk, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Caritas Diecezji Ełckiej.

 

wykaz [32 KB]