Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Herb powiatu ełckiego (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r, poz. 1363 t.j. z późn. zm.),  Starosta Ełcki podaje  do  publicznej  wiadomości,  że na wniosek Zarządu Powiatu Ełckiego w dniu 2022.01.12 została wydania decyzja Nr 10/2022 (znak B.6740.29.372.2021) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogowej pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki-Ełk (na dz. o nr geod.: 19/2 - obręb 0051 Szarejki; 61, 409, 411/2, 402, 403, 410/1, 399, 405/1, 408/1, 411/3 - obręb 0010 Chruściele; Jednostka ewidencyjna: 280502_2 EŁK)

  • a) oznaczenie nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości objętych wnioskiem:  

   - Obręb Szarejki 0051: dz. o nr geod.: 19/2.

   - Obręb Chruściele 0010: dz. o nr geod.: 61, 409, 411/2, 402, 403, 410/1, 399, 405/1, 408/1, 411/3.

  • b) oznaczenie nieruchomości według projektu podziału i według katastru nieruchomości działek przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej (działki podlegające podziałowi):

  - Obręb Chruściele 0010: dz. o nr geod.: 399, 405/1, 408/1, 411/3.

  • c) oznaczenie nieruchomości według projektu podziału i według katastru nieruchomości działek, które powstaną poza pasem drogowym:

  - Obręb Chruściele 0010: dz. o nr geod.: 399/2, 405/3, 408/4, 411/6.

  • d) oznaczenie nieruchomości według projektu podziału i według katastru nieruchomości działek, które staną się własnością powiatu:

  - Obręb Chruściele 0010: dz. o nr geod.: 399/1, 405/2, 408/2, 408/3, 411/4, 411/5.

  • e) oznaczenie nieruchomości działek poza liniami rozgraniczającymi drogę powiatową, na których określa się ograniczone zajęcie działek:                                                                 

  - Obręb Chruściele 0010: dz. o nr geod.: 411/6.”