Logo rankingu liceów i techników portalu Perspektywy 2022 (link otworzy duże zdjęcie)

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku zajęło 6 miejsce wśród najlepszych liceów w województwie warmińsko-mazurskim, według portalu edukacyjnego Perspektywy.

W 2022 roku, oprócz wspomnianego powyżej ,,czerwonego”, 16 miejsce w rankingu zajęło II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wśród techników 11 miejsce w województwie zajęło Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja. Ponadto na 14 pozycji sklasyfikowane zostało Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego.

Wysokie pozycje rankingowe poszczególnych szkół to nie tylko sukcesy w olimpiadach, wyniki matur czy też wyniki egzaminu zawodowego, ale również dobra współpraca grona pedagogicznego i nowoczesna baza dydaktyczna.

Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów ełckich szkół.