W dniach 10-12 czerwca 2022 r. trasy Warmii i Mazur pokonywać będą uczestnicy 78. Rajdu Polski. Trasa rajdu będzie przebiegała na odcinkach specjalnych o długości 188 km i drogach dojazdowych na długości 667 km, czyli łącznej długości 855 km na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego na terenie 5 powiatów: mrągowskiego, ełckiego, oleckiego, giżyckiego oraz piskiego. Na miejscu będą również policjanci, którzy będą wspierać organizatorów, zapewniając bezpieczeństwo i płynność ruchu na drogach oraz porządek publiczny w okolicach odbywających się prób sportowych, na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, jak i w miejscach pobytu uczestników rajdu, osób towarzyszących oraz kibiców z kraju i zagranicy.

Jak co roku policjanci wspierają organizatorów największej imprezy motoryzacyjnej w Polsce, zapewniając porządek w ruchu i bezpieczeństwo podróżujących na drogach dojazdowych do Rajdu i w miejscach jego odbywania się. Zadanie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom rajdu oraz odpowiedniego przygotowania tras spoczywa na organizatorze oraz podlegających mu służbach porządkowych. Nad bezpieczeństwem mieszkańców, turystów i porządkiem w ruchu drogowym w miejscach odbywania się rajdu czuwać będą policjanci. Ponad 300 policjantów z Warmii i Mazur każdego dnia będzie uczestniczyć w działaniach zabezpieczających imprezę. Są to funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz z komend powiatowych. Służba będzie pełniona każdego dnia m.in. przez policjantów na motocyklach, quadach, w radiowozach oznakowanych i nieoznakowanych oraz patrole piesze i będzie ona koordynowana przez sztab dowódcy akcji. Dzięki temu funkcjonariusze będą bardziej mobilni i będą mogli szybciej docierać w miejsca, w których wystąpiły utrudnienia w ruchu drogowym i na bieżąco udrożniać ruch pojazdów. Pamiętajmy o tym, by bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom funkcjonariuszy oraz poleceniom służb organizatora.

W trakcie Rajdu wymagany nadzór będzie pełniony na trasach dojazdowych między innymi: DK 16 na odcinku Mrągowo - Mikołajki – Orzysz - Ełk, DK 63 na odcinku Giżycko – Orzysz - Miłki i Ruda - Staświny, DK 65 na odcinku Olecko - Ełk, dróg wojewódzkich nr 655 na odcinku Wydminy – Pietrasze i Olecko - Wieliczki, nr 643 na odcinku DK 16 - Kozin oraz wielu innych powiatowych i gminnych, po których będzie odbywał się dojazd do odcinków specjalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące „Orlen 78 Rajd Polski” znajdują się na stronie organizatora https://www.rajdpolski.pl/

(tm)