Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa, a pierwszym krokiem w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa, jest profilaktyka. Dlatego już po raz szósty wystartowała ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających na wodach i terenach przywodnych pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Celem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na wodach i terenach przywodnych, poprzez działania informacyjno-edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa. Jej bezpośrednimi adresatami są osoby przebywające nad wodą – zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Natomiast adresatami pośrednimi są zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku (m.in. wypożyczalnie sprzętu wodnego, ośrodki wypoczynkowe, lokale gastronomiczne).

Inauguracja akcji miała miejsce15 czerwca br. w Olsztynie na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Ukiel obok budynku, w którym mieści się posterunek Policji. Relacja z tego wydarzenia znajduje się na naszej stronie
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/94716,Kreci-mnie-bezpieczenstwo-nad-woda-Inauguracja-akcji-w-Olsztynie.html

 

 

Spotkanie w Olsztynie było początkiem dla działań, które swoim zasięgiem obejmują cały kraj. Na Warmii i Mazurach policjanci w trakcie wakacji przypominają dzieciom i młodzieży, uczestnikom zorganizowanych form wypoczynku i mieszkańcom regionu o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą i terenach przywodnych:

KPP w Ełku

 • Służby wspólnie na rzecz bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży
 • „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” – z dziećmi i młodzieżą o bezpieczeństwie

KPP w Giżycku

 • Wspólne działania służb dla bezpieczeństwa nad wodą

KPP w Gołdapi

KPP w Iławie

 • "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" wspólnie z policjantami

KPP w Lidzbarku Warmińskim

 • Jeśli wypoczynek to bezpieczny - akcja informacyjno-edukcyjna "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" na plaży miejskiej nad jeziorem Wielochowskim

KPP w Mrągowie

 • Mrągowscy policjanci brali udział w warsztatach wodnych z Piotrem Myszką

KPP Nidzica

 • W wakacje z przedszkolakami o bezpieczeństwie nad wodą

KPP Olecko

 • Pokaz służby na plaży "Skocznia"

KMP w Olsztynie

 • Bezpieczni podczas wakacji

KPP Ostróda

 • "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" - inauguracja w powiecie ostródzkim

KPP Pisz

 • „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” na plaży miejskiej w Orzyszu

KPP Węgorzewo

 • Wspólne patrole policji i straży pożarnej na węgorzewskich akwenach

 

(tm)