Sto lat temu w odradzającej się po okresie zaborów i I wojnie światowej Polsce powołano do życia służbę cywilną. Przywrócona po roku 1989 jest gwarancją zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa. Profesjonalnie przygotowani do wypełniania powierzonych im obowiązków urzędnicy stanowią podstawę funkcjonowania administracji publicznej, świadcząc usługi na rzecz wszystkich obywateli naszego kraju. Dzień Służby Cywilnej obchodzony jest od 2000 r. w Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada.

Państwowa służba cywilna ustanowiona została 17 lutego 1922 roku. Od początku pracownikom cywilnym stawiano wysokie wymagania kompetencyjne oraz ideowo-moralne. Ustawa z 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej była pierwszą kompleksową regulacją dotyczącą służby cywilnej i określała najważniejsze grupy zawodowe tworzące służbę cywilną oraz obowiązki i uprawnienia urzędników w II RP. Ta ustawa obowiązywała też w okresie powojennym, choć następne lata to okres jej gruntownych zmian. Po okresie transformacji ustrojowej potrzebne były nowe regulacje prawne dla służby cywilnej. I tak, 18 grudnia 1998 r. została uchwalona przez Sejm RP ustawa, która weszła w życie 1 lipca 1999 r. Zgodnie z regulacjami ustawowymi z 1998 r. w skład korpusu służby cywilnej w Polsce wchodzili: pracownicy służby cywilnej i urzędnicy służby cywilnej. Dzień Służby Cywilnej obchodzony jest od 2000 r. w Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada. Został ustanowiony w celu podkreślenia znaczenia roli służby cywilnej i administracji państwowej.

Według stanu na 1 października 2022 r. korpus służby cywilnej w Policji to ponad 11,6 tys. osób. Przez wielu nazywani są niewidzialnym sercem formacji – bo choć ich praca jest często niedostrzegana, bez nich funkcjonowanie Policji byłoby praktycznie niemożliwe.

Z okazji Dnia Służby Cywilnej oraz przypadającej w tym roku rocznicy jej powołania nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie skierował życzenia do wszystkich pracowników korpusu służby cywilnej, a wyróżniającym się pracownikom KWP w Olsztynie wręczył nagrody.

Życzenia nadinsp. Tomasz Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie skierowane do pracowników korpusu służby cywilnej w garnizonie warmińsko-mazurskim z okazji Dnia Służby Cywilnej:

 

(tm)