Często zgłaszają się do policjantów osoby, które utraciły swoje dokumenty. Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do trudnych sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Warto zapoznać się z informacjami, co robić w przypadku utracenia dokumentów.

Najważniejszymi dokumentami dla nas są: dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, karta płatnicza, paszport, karta pobytu, książeczka wojskowa czy marynarska. Kradzione dokumenty wykorzystywane są m.in. do wyłudzeń kredytów, kradzieży przedmiotów zakupionych z odroczonym terminem płatności lub pobranych z wypożyczalni oraz zawierania umów najmu w celu kradzieży wyposażenia.

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Jak najszybciej należy zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Utracone dokumenty zastrzyżemy w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828

Jeżeli dokumenty zostały skradzione należy dodatkowo powiadomić Policję.

Warto zajrzeć na stronę: dokumentyzastrzezone.pl/ 

Znajdują się tam przydatne informacje na temat zastrzegania utraconych dokumentów.