Policjanci w ramach przeciwdziałania narkomanii spotykają się z młodzieżą, a także rodzicami w ełckich szkołach. Narkotyki to z zagrożenie, z którym na co dzień może zetknąć się współczesny nastolatek. Dlatego swoje działania edukacyjne kierujemy zarówno do młodych osób, żeby uświadomić im zagrożenia, ale też do ich rodziców, żeby znali symptomy zażywania narkotyków oraz aspekty prawne związane z narkomanią.

Kilka klas z Zespołu Szkól nr 1 w Ełku wzięło udział w spotkaniach w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” (16.11.2022r.). Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów przedsięwzięcia była prezentacja spotu filmowy nawiązującego treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego.

Zwróciliśmy uwagę na szczególne zagrożenie jakie wiąże się z zażywaniem dopalaczy. Podkreślając, że dopalacze to zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia! To substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm.

Wychodząc także naprzeciw oczekiwaniom rodziców nastolatków, policjanci zorganizowali także spotkanie z nimi (15.11.2022r.). Policjanci podczas spotkania przekazali wiedzę na temat rodzajów środków odurzających, symptomów zażywania narkotyków oraz aspektów prawnych związanych z narkomanią. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony rodziców i nauczycieli, którzy widzą potrzebę edukacji w tym zakresie.