16 listopada obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Wszyscy ludzie są różni i każdemu należy się szacunek i akceptacja. Policjanci rozmawiali o tym z uczniami Szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku podczas spotkania w komendzie.

Tolerancja to poszanowanie poglądów, uczuć, upodobań innych osób, a także ich postępowania, choćby były one całkowicie odmienne od naszych. To szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i sposobu życia. Tolerancja przekłada się na nasz sposób postępowania i traktowania innych, umiejętność współżycia w grupie społecznej, w rodzinie, w społeczeństwie, a także między narodami. Jest drogą do współżycia bez konfliktów i przemocy. 

16 listopada to Międzynarodowy Dzień Tolerancji. To dobra okazja do rozmów na ten temat. Policjantów odwiedzili dziś uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku. Chcemy w takich działaniach kształtować postawy oparte na szacunku dla innych, poszanowaniu różnych kultur i tradycji oraz zapobiegać dyskryminacji. 

Brak tolerancji dla innych może być źródłem ogromnego cierpienia człowieka na co dzień. Warto rozmawiać o tym z dziećmi. 

W czasie spotkania dzieci zwiedziły pomieszczenia komendy oraz zobaczyły sprzęt i wyposażenie policyjne wykorzystywane przez policjantów w służbie. Najwięcej emocji i uśmiechów wzbudził radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Nasi wyjątkowi goście zobaczyli także próbkę tego, jak zdejmuje się odciski palców - każdy mógł odbić swój odcisk i zabrać go na pamiątkę.

Dużo też mówiliśmy o tym, czym zajmują się na co dzień policjanci i jakie mają zadania.