W Woszczelach odbył się konkurs „Safety - na drodze, na rowerze, pierwsza pomoc w domu i w szkole”. Policjanci zostali zaproszeni do udziału w komisji konkursowej. Konkurs miał na celu pogłębienie wśród uczniów wiedzy na temat współczesnych zagrożeń.

Policjanci angażują się w różnorakie działania na rzecz bezpieczeństwa. 01.12.2023 r. policjantka była członkiem komisji konkursowej w gminnym konkursie  „Safety - na drodze, na rowerze, pierwsza pomoc w domu i w szkole”, odbywającym się w Woszczelach.

Konkurs miał na celu pogłębienie wśród uczniów wiedzy na temat współczesnych zagrożeń, a także kształtowanie właściwych postaw wobec osób w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Ważnym aspektem w poruszanych pytaniach było także bezpieczeństwo w sieci.

Wszyscy uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani. Po zliczeniu punktów z każdego zadania jury wytypowało zwycięzców:

I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach

II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich

III miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

Gratulujemy zwycięzcom!