Starosta Ełcki wszczyna postępowanie ws. odszkodowania dla współwłaścicieli
Ważna informacja dla mieszkańców dotycząca postępowania administracyjnego

W związku z przeprowadzanym postępowaniem administracyjnym, dotyczącym ustalenia wysokości odszkodowania dla byłych współwłaścicieli nieruchomości przejętej przez gminę, Starostwo Powiatowe w Ełku informuje o najnowszych działaniach w tej sprawie.

  1. Starosta Ełcki wszczął postępowanie administracyjne.
  2. Postępowanie dotyczy działki nr 144/5 o powierzchni 0,0271 ha, zlokalizowanej w obrębie miasta.
  3. Celem postępowania jest ustalenie wysokości odszkodowania dla dotychczasowych współwłaścicieli.
  4. Działka została nabyta przez Gminę Miasto Ełk na mocy prawa.

Zapoczątkowane postępowanie ma kluczowe znaczenie dla dawnych właścicieli tej niewielkiej, ale wartościowej parceli. Wyznaczenie sprawiedliwego odszkodowania to krok w stronę zażegnania ewentualnych nieporozumień i potwierdzenie transparentności działań samorządu. Jest to również istotny element w planach zagospodarowania przestrzennego miasta, mogący wpłynąć na dalszy rozwój infrastrukturalny i społeczny regionu.

Decyzja o wszczęciu postępowania administracyjnego jest zgodna z obowiązującymi procedurami prawnymi, które mają na celu ochronę praw wszystkich stron zainteresowanych. Mieszkańcy mogą obserwować przebieg sprawy, co stanowi wyraz otwartości władz i ich gotowości do dialogu z społecznością.


Opierając się na: Powiat Ełk