Rusza nabór do miejskich żłobków w Ełku: 171 wolnych miejsc
Rozpoczyna się nabór do miejskich żłobków w Ełku. Od 3 czerwca rodzice mogą zgłaszać swoje pociechy do dwóch placówek, które oferują łącznie 171 wolnych miejsc. Rekrutacja potrwa do 14 czerwca, a wyniki zostaną ogłoszone 24 czerwca.
  1. Rekrutacja do żłobków trwa od 3 do 14 czerwca.
  2. Dostępnych jest 171 miejsc w dwóch placówkach.
  3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 24 czerwca.
  4. Kryteria przyjęcia obejmują m.in. odprowadzanie podatków i sytuację rodzinną.

Nabór do miejskich żłobków w Ełku rozpocznie się 3 czerwca i potrwa do 14 czerwca. W tym czasie rodzice mogą składać karty zgłoszenia osobiście, pocztą, e-mailem lub przez ePUAP. W tegorocznej rekrutacji dostępnych jest 171 miejsc dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat, z czego 109 miejsc w Miejskim Żłobku nr 1 i 62 miejsca w Miejskim Żłobku nr 2.

Obecnie w miejskich żłobkach uczęszcza 252 dzieci, które korzystają z opieki w placówkach. Od września, na nowych podopiecznych czekają wolne miejsca, które zostaną przydzielone na podstawie punktacji. Kryteria przyjęcia obejmują m.in. odprowadzanie podatków w Ełku, sytuację zawodową rodziców oraz liczbę rodzeństwa.

Rodzice, którzy odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego w Ełku, mogą liczyć na dodatkowe punkty. Jeśli oboje rodzice płacą podatki w Ełku, dziecko otrzymuje 10 punktów. W przypadku samotnych rodziców również przyznawane jest 10 punktów. Ponadto, jeśli rodzice pracują lub uczą się w trybie dziennym, dziecko może uzyskać kolejne punkty.

Rodzeństwo w wieku do 18 lat również wpływa na punktację. Dzieci z rodzeństwem do 6 lat otrzymują 5 punktów za każde młodsze rodzeństwo, natomiast starsze rodzeństwo daje od 2 do 4 punktów. Dodatkowe punkty przyznawane są także dzieciom z niepełnosprawnością oraz tym, których rodzeństwo lub rodzice są niepełnosprawni.

W przypadku, gdy dzieci uzyskają taką samą liczbę punktów, decydująca będzie kolejność złożenia kart zgłoszeniowych. Listy przyjętych dzieci zostaną ogłoszone 24 czerwca o godzinie 15:00 i będą wywieszone na drzwiach żłobków. Więcej informacji oraz karty zgłoszenia można znaleźć na stronie BIP Zespołu Miejskich Żłobków w Ełku.


Wg inf z: Urząd Miasta w Ełku