Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

 (link otworzy duże zdjęcie)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach działania odbędą się dwa konkursy:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze EGO

2. Rozwijanie działalności na obszarze EGO

Nabór wniosków rozpoczyna się 27 maja i będzie trwał do 14 czerwca 2019 r.

Osoby zainteresowane uzyskanie wsparcia zapraszamy na szkolenia konsultacyjno-doradcze organizowane w trzech powiatach:

  1. Powiat Gołdapski (gminy: Banie Mazurskie, Gołdap, Dubeninki), szkolenie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich, ul. Sportowa 2, 23 maja o godz. 11.00.
  2. Powiat Ełcki (gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy), szkolenie odbędzie się w Prostkach w Domu Spotkań z Kulturą, ul. 1 Maja 34, 31 maja o godz. 10.00.
  3. Powiat Olecki (gminy: Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki, Olecko), szkolenie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieliczkach, ul. Lipowa 33, 31 maja o 13.30.