Od 1 lipca można składać wnioski online na świadczenie z programu "Dobry Start" oraz na świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”. W Obu przypadkach rodziny otrzymają świadczenia bez względu na dochód.

Program „Rodzina 500+”

Do 30 czerwca, aby otrzymać świadczenie z programu „Rodzina 500+”  na pierwsze dziecko, rodzina musiała spełniać kryterium dochodowe. Obecnie, od 1 lipca programem objęte zostaną wszystkie dzieci do 18-go roku życia bez względu na dochód rodziny. 

Kiedy złożyć wniosek?

·         od 1 lipca - można składać online za pomocą  portalu EMP@TIA PUE ZUS oraz przez bankowość elektroniczną.

·         od 1 sierpnia  również drogą tradycyjną (papierową) w Wydziale Świadczeń Urzędu Miasta Ełku na ul. Piłsudskiego 6 lub listownie pocztą

Do kiedy składać wniosek?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, składają od 1 lipca jeden wspólny wniosek o świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca  prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, natomiast od 1 października na pozostałe dzieci.

Rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września, jeśli chcą otrzymać wyrównanie na pierwsze dziecko od lipca.

Rodzice, którzy posiadają tylko jedno dziecko i do tej pory nie korzystali z programu, muszą złożyć wniosek do 30 września. Wówczas otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 1 lipca.

Program „Dobry Start”

Program „Dobry Start” jest inwestycją w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Kiedy złożyć wniosek?

·         od 1 lipca - można składać online za pomocą  portalu EMPATIA, PUE, ZUS oraz przez bankowość elektroniczną.

·         od 1 sierpnia  również drogą tradycyjną (papierową) w Wydziale Świadczeń Urzędu Miasta Ełku na ul. Piłsudskiego 6 lub listownie pocztą

Wnioski o „Dobry start” można składać do 30 listopada

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Już pierwszego dnia wpłynęło łącznie ok. 590 wniosków (program „Rodzina 500+” oraz „Dobry Start”)

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. Jest to rozwiązanie bardzo proste i szybkie, nie wymaga wychodzenia z domu.

Więcej na: www.mpips.gov.pl