Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA zaprasza na uroczystą Galę, z okazji 10-lecia istnienia programu Działaj Lokalnie w Powiecie Ełckim oraz 20-lecia istnienia Programu w Polsce. Wydarzenie odbędzie się 3 marca 2020 roku o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.

Podczas Gali będzie można poznać historię Programu w Ełku i powiecie ełckim oraz w Gminie Świętajno. Będzie można dowiedzieć się jak w ciągu dziesięciu lat Program ten rozwijał lokalne społeczności i jakie efekty udało się osiągnąć ludziom, którzy za jego pomocą zmieniali swoje otoczenie. Ponadto odbędzie się rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu „Opowiedz…”, w którym grantobiorcy Programu przedstawiają zrealizowane przez siebie projekty za pomocą krótkich filmów i prezentacji multimedialnych.

Wydarzenie odbędzie się 3 marca 2020 roku o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”,

Ośrodki Działaj Lokalnie prowadzą lokalne konkursy grantowe. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat.